SZOCIÁLIS KÖZPONT

KABA, BÁRÁND, SÁP, TETÉTLEN, BIHARNAGYBAJOM

Szolgáltatásaink

Bölcsődék

Kaba, Tetétlen, Biharnagybajom és Báránd települések számára nyújtunk bölcsődei ellátást.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást nyújtunk.

Jelzőrendszeres segítségnyújtás

Krízis helyzetben lehetőséget nyújtunk a gyors megjelenésre és segítségnyújtásra.

Étkeztetés

A szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk.

Nappali ellátások

Napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra nyújtunk lehetőséget.

Támogató szolgáltatás

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása.

Közösségi ellátások

Önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú, az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történő ingyenes gondozás.

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

Cél a családok családmegtartó erejének növelése, amelynek érdekében hangsúlyt helyezünk a prevencióra, családtámogatási módszerek kidolgozására.

Intézményünk

A Támasz Szociális Központ 1997. december 16-án alakult meg. Az intézmény ekkor kizárólagosan Kabán látta el feladatait, négy fő foglalkoztatásával gondoskodtak a gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, házi segítségnyújtás, étkeztetés biztosításáról.

2005-ben Kaba, Báránd és Sáp települések intézményfenntartó társulást hoztak létre, és megalapították a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központot.

TOVÁBB »

Alapítványunk

Az alapítványunk fontos célkitűzésének tartja többek között a gyermekprogramok támogatását, szervezését, lebonyolítását, a hátrányos helyzetű gyermekek és családok segítését, a roma származású gyermekek és családjainak segítését, felzárkóztatását, a fogyatékos gyermekek, felnőttek és családjuk segítését, az idős generáció számára programok szervezését, a kulturális, egészségmegőrző, sport programok szervezését, lebonyolítását.

TOVÁBB »

Pályázatok

D-CARE innovációs verseny felhívás

D-CARE innovációs verseny felhívás

Innovátorok jelentkezését várjuk! Van egy jó ötlete, mely segítséget jelent az idősödő emberek és ellátásukban dolgozók életében? Kidolgozott már egy terméket, szolgáltatást és szeretné tesztelni, de nehezen éri el az idősödőket? A témában jártas szakemberek...

Együtt könnyebb

Együtt könnyebb

Projekt azonosítója: EFOP-1.8.7-16-2017-00021Projekt címe: "Együtt könnyebb"Projekt megvalósítója: Támasz Szociális Alapszolgáltatási KözpontProjekt megvalósítási időtartama: 2019.04.01-2021.06.30.A megvalósuló tevékenységek bemutatása1. Információnyújtáson alapuló...

Kapcsolat

Címünk

4183 Kaba, Jókai utca 4.

Nyitvatartás

hétfő-csütörtök: 7.30-15.30
péntek: 7.30-13.30

Telefonszámunk

+36 (54) 461-250