Alapítványunk

Az alapítvány neve

Kaba Támasz Alapítvány

Az alapítvány adószáma

18993648-1-09

Az alapítvány székhelye

4183 Kaba, Jókai utca 4.

Az alapítvány telephelyei
 • 4161 Báránd, Kossuth tér 4.
 • 4176 Sáp, Fő utca 40/a
 • 4172 Biharnagybajom, Rákóczi utca 17.
 • 4184 Tetétlen, Rákóczi utca 1.
Támogatás

Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi, vagy külföldi természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság csatlakozhat, ha az alapítvány céljaival egyetért, és azokat elfogadja, támogatni kívánja.

Az alapítvány célkitűzései
 • gyermekprogramok támogatása, szervezése, lebonyolítása
 • hátrányos helyzetű gyermekek és családok segítése
 • roma származású gyermekek és családjainak segítése, felzárkóztatása
 • fogyatékos gyermekek, felnőttek és családjuk segítése
 • idős generáció számára programok szervezése
 • kulturális, egészségmegőrző, sport programok szervezése, lebonyolítása
 • önsegítő csoportok alakulásának, fenntartásának, működtetésének segítése
 • munkanélküliek segítése
 • szenvedélybetegek segítése
 • a szenvedély- és pszichiátriai betegek közösségi ellátásának működtetése
 • közösségfejlesztő programok szervezése, létrehozása, támogatása
 • önkéntes segítők bevonása
 • pénzbeli és természetbeni adományok közvetítése krízishelyzetben lévők és rászorulók felé
 • szociális területen dolgozók szakmai fejlődésének elősegítése, képzése, rekreálása