Szolgáltatásaink

Bölcsődék

Kaba, Tetétlen, Biharnagybajom és Báránd települések számára nyújtunk bölcsődei ellátást.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást nyújtunk.

Jelzőrendszeres segítségnyújtás

Krízis helyzetben lehetőséget nyújtunk a gyors megjelenésre és segítségnyújtásra.

Étkeztetés

A szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk.

Nappali ellátások

Napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra nyújtunk lehetőséget.

Támogató szolgáltatás

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása.

Közösségi ellátások

Önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú, az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történő ingyenes gondozás.

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

Cél a családok családmegtartó erejének növelése, amelynek érdekében hangsúlyt helyezünk a prevencióra, családtámogatási módszerek kidolgozására.