Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízis helyzetek elhárítása érdekében nyújtott ellátás.

Igénybevételre szociálisan rászorultak

 • egyedül élő 65 év feletti személy,
 • egyedül élő, súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
 • kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

A szolgáltatás célja

Szolgáltatásunk célja, hogy enyhítsük az idősebb korosztályt sújtó elmagányosodást, a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését, fizikai és mentális támaszt nyújtsunk mindennapi életükhöz, mindezt úgy, hogy kölcsönös tisztelettel és szeretettel vesszük körül őket.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előnye, hogy az ellátottak biztonságérzete nő, nem kerülnek be a költségigényesebb szociális és egészségügyi ellátásokba, illetve a megszokott környezetükben történő gondozásuk mentálisan is előnyösebb számukra.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az idős, fogyatékos emberek, pszichiátriai betegek bizonyos feltételek megléte esetén biztonsággal gondozhatók otthonukban.

A Vivago® jelzőrendszer

A Sonaris Kft által biztosított Vivago® rendszer krízis helyzetben lehetőséget nyújt az ellátást igénybe vevő személynél történő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra, segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei.

A Vivago® jelzőrendszer otthoni készüléke vezetékes telefonvonal esetén két részből áll:

 • Vivago® óra
 • beltéri egység

Vezetékes(analóg) telefonvonal hiányában:

 • Vivago® óra
 • beltéri egység
 • GSM adapter

A Vivago® rendszer működéséhez 230V hálózati feszültségnek és vezetékes telefonvonalnak kell rendelkezésre állnia. Vezetékes telefonvonal hiányában a berendezés GSM adapterrel is működtethető, ebben az esetben szükség van egy mobilkijáróba helyezhető Sim kártyára.

Az érzékelő Vivago® óra ütés és vízálló, a beltéri egységtől számított 30 méter sugarú körön belül képes a riasztási és aktivitási adatokat továbbítani.

A rendszer működése:

 1. A Vivago® rendszer érzékelője (Vivago óra) rendelkezik egy nyomógombbal, amely megnyomásával vészhelyzet esetén azonnali jelzés küldését teszi lehetővé. A beltéri egység a riasztási adatokat eljuttatja a diszpécserközpont vevőberendezéséhez.
 2. A Vivago® rendszer diszpécserközpontja automatikusan továbbítja a beérkező riasztásokat a segélykérő gondozotthoz tartozó személy (ügyeletes) telefonjára.
 3. A diszpécserközpont által automatikusan továbbított riasztási üzenet tartalmazza a riasztás típusát, a segítséget kérő nevét és címét.
 4. A segélykérés (kézi riasztás) fogadását követően a gondozónak lehetősége van a gondozottat telefonon visszahívni, ekkor a beltéri egység kézi beavatkozást nem igénylő kihangosított telefonként működik. A segélykérőnek a beszédkapcsolat létrehozásához nem kell semmit tennie, így a pl. otthoni baleset következtében mozgásképtelenné vált idős emberrel is tudunk beszélni a beltéri egység segítségével. A gondozó hívása esetén a beltéri egység automatikusan létrehozza a kapcsolatot, a gondozó hangja megszólal a készülékből. A beszédkapcsolatot a gondozó kezdeményezi, vezérli és szakítja meg.
 5. A riasztási helyzet felderítését célzó telefonkapcsolat során a gondozó tájékozódik az ellátott állapotáról, ha a gondozó úgy ítéli meg, hogy ki kell mennie, akkor a riasztást követően 30 percen belül a helyszínre kell érkeznie.

 

Az ellátás igénybevétele

A szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli, vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik a a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi.  III. törvény, a 9/1999. (XI.24) SzCsM rendelet, a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet valamint Kaba Város Önkormányzatának rendelete szerint.

A kérelemhez mellékelni kell a 9/1999. (XI.24) SzCsM rendelet 1 sz. melléklet I. egészségi állapotra vonatkozó igazolást, amit a háziorvos, vagy kórházi kezelés esetén a kórházi osztályos orvos tölt ki. Mellékelni kell a kérelemmel együtt a 9/1999. (XI.24) SzCsM rendelet 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.

Szociális alapszolgáltatásnak az intézményi jogviszony megszüntetésétől számított három hónapon belüli ismételt kérelmezése esetén az igény elbírálható a korábbi kérelem és mellékletei alapján. Ebben az esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a korábbi kérelemben foglaltak tekintetében időközben nem következett be változás.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást esetében szociális rászorultságot:

 • az életkor igazolását személyazonosításra alkalmas okmánnyal,
 • súlyos fogyatékosságot a Szt. 65/C §-ának (5) bekezdése szerinti irattal,
 • pszichiátriai betegséget pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleményével, vagy az általuk kiadott lelet (amely igazolja a betegség tényét) másolatával lehet igazolni.