Nappali ellátások

Nappali ellátást

nyújtó intézményként elsősorban a saját otthonukban élők számára biztosítunk lehetőséget napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.

Idősek nappali ellátása

A szolgáltatást igénybe vehetik Kaba város és a társulás területén életvitelszerűen élő, lakó- és tartózkodási hellyel rendelkező időskorú személyek (a társulási megállapodás szerint), akik saját otthonukban élnek, önmagukat részben önállóan képesek ellátni. A helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervezünk, valamint helyet biztosítunk a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak, lehetővé téve ezzel a szociális izoláció elkerülését. Biztosítjuk, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

 • A szolgáltatás igénybevétele önkéntesen, leendő klubtagunk, illetve törvényes képviselője kérelmére történik.
 • Az idősek klubjába felvehető az a 18-ik életévét betöltött személy is, aki egészségi állapotára figyelemmel a fentiek szerinti támogatásra szorul és más nappali intézményben ellátásra nincs lehetősége.
 • Az ellátás térítésmentesen vehető igénybe.
 • Telephelyek: Kaba, Báránd, Sáp, Biharnagybajom
 • Ellátási terület: Kaba, Báránd, Sáp, Biharnagybajom településekről is fogadnak ellátottakat.

Pszichiátriai betegek nappali ellátása

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek részére ad lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, a társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

A pszichiátriai betegek nappali intézménye az öntevékenységre, az önsegítésre épülve biztosítja a kulturális, szabadidős, tájékoztató, képzési, lakossági és családi programok, találkozók szervezését, lebonyolítását. Olyan programokat szerveznek, melyek lehetővé teszik az ellátást igénybe vevőnek a társadalomba, a korábbi közösségébe történő visszailleszkedését. Ennek keretében a nappali intézmény programjai nyitottak, kívülállók számára is hozzáférhetőek.

 • Az ellátás csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők esetén térítésmentes, napközbeni tartózkodást és étkezést igénybe vevők esetén térítési díj köteles.
 • Az ellátás szükségességének igazolásához szakorvosi javaslat, a térítési díj megállapításához jövedelemigazolás szükséges.
 • Telephelyek: Kaba, Báránd
 • Ellátási terület: Kaba, Báránd, Sáp, Biharnagybajom településekről is fogadnak ellátottakat.

Szenvedélybetegek nappali ellátása

A nappali ellátási forma fontos eleme a szolgáltatás preventív hatása, hiszen az egyéni szükségletekre alapozott hosszabb távú szociális és mentális gondozással, az életvitel, életvezetés segítésével, a személyiség fejlesztésével, a közösség erejével megelőzhető, hogy a problémával küzdő egyre inkább izolálódjon, állapota rosszabbodjon.

A szenvedélybetegek nappali ellátása biztosítja a kulturális, szabadidős, tájékoztató, képzési, lakossági és családi programok, találkozók szervezését, lebonyolítását.

 • Az ellátás csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők esetén térítésmentes, napközbeni tartózkodást és étkezést igénybe vevők esetén térítési díj köteles.
 • Az ellátás szükségességének igazolásához szakorvosi javaslat, a térítési díj megállapításához jövedelemigazolás szükséges.
 • Telephelyek: Kaba, Biharnagybajom
 • Ellátási terület: Kaba, Báránd, Sáp, Biharnagybajom településekről is fogadnak ellátottakat.