Közösségi ellátások

A közösségi ellátás

önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú, az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történő ingyenes gondozás.

Közösségi pszichiátriai ellátás

Segítséget nyújtunk:

 • a pszichiátriai betegek számára egészségi és pszichés állapotuk javításában,
 • meglévő képességeik és készségeik megtartásában, illetve fejlesztésében,
 • a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában és problémáik megoldásában,
 • a szociális, mentális gondozásukban és az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásukban.

Ellátási terület: Kaba, Báránd, Sáp, Biharnagybajom, Földes

Szenvedélybetegek közösségi ellátása

Az ellátás célja:

 • az életmódváltozás elindítása, segítése, folyamatos nyomon követése, a tartós intézeti tartózkodás megelőzése,
 • a gondozott szenvedélybetegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve visszailleszkedjenek a közösségbe.

Ellátási terület: Kaba, Báránd, Sáp, Biharnagybajom, Földes, Tetétlen

Közösségi ellátás

A közösségi ellátás feladata:

 • a munkához való hozzájutás ösztönzése,
 • a szabadidő szervezett eltöltésének segítése,
 • szabadidős, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítése, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségekről tájékoztatás.

 

 • Egyéni szükségletekre alapozott gondozást kínálunk az ellátottak aktív részvételével, valamint a hozzátartozókkal, segítőkkel.
 • A közösségi ellátásban feladatunk kapcsolatot tartani az ellátottal kórházi bent fekvése alatt, együttműködni a kezelőorvossal.
 • Pszichiáter szakorvos és addiktológus rendszeresen előadást tart pl. a stresszkezelésről, alvászavarról, párkapcsolati problémáról, konfliktuskezelésről az ellátottaknak, hozzátartozóiknak, minden kedves érdeklődőnek.