Bölcsődék

"Az első évek örökké tartanak!"

Ez a mondás jelzi, hogy az egészséget, a jólétet, az együttműködési képességet, a szociális készségeket, a tanulás és tudás képességét és vágyát erőteljesen meghatározza az élet első néhány éve, a gondozás és a nevelés minősége.

Bölcsőde Kaba

Bölcsődénk Hajdú-Bihar megyében található, a sárréten. Környező települések Hajdúszoboszló, Püspökladány, Tetétlen, Báránd. A város központjához közel, 5-10 perces sétával megközelíthető, forgalmas útszakasztól távolabb eső, szép zöld övezetben, zárt területen. Bölcsődénk 1953 óta üzemel, adaptált épület. A csoportszobák mérete a szakmai előírásoknak megfelelő, és közvetlenül kapcsolódnak a fürdőszobához, az átadóhoz. Gyönyörű szép, tágas, parkosított játszókert szolgálja a sok-sok szabadban eltöltött időt, tevékenységet.

2 csoporttal (bagoly és katica), 26 férőhellyel működünk. Csoportszobánként a törvényi előírásoknak megfelelően 12-14 gyermek kerül felvételre, magas szintű nevelésüket, gondozásukat 2-2 kisgyermeknevelő végzi, és 2018.január 1-je óta bölcsődei dajka is segíti munkájukat.

Bölcsődénk reggel 6.30-tól-16.30-ig tart nyitva. Nyitvatartásunk bármely időszakában látogatható, telefonos egyeztetést követően szeretettel fogadjuk az érdeklődő szülőket!

Mindennapjainkról

A szülők együttműködésével történő beszoktatás már hagyomány bölcsődénkben. A színvonalas alapellátáshoz minden személyi, tárgyi és higiénés feltétel biztosítva van. Alapprogramunk tartalmazza a pedagógiai munka alapelveit, melyek figyelembe veszik a 0-3 éves korosztály életkori sajátosságait, és a gyermekek értelmi és érzelmi fejlődését biztosítja.

Napirendünk a gyermekek korához, fejlettségéhez, igényeihez igazodó, segíti a gyermeket a társas lét szabályainak megismerésében. Fontosnak tartjuk, hogy minden gyermek testi szükséglete ki legyen elégítve úgy, hogy közben lehetősége legyen az önállósodásra. Gondoskodunk az egyéni bánásmódról, az egyéni igények kielégítéséről.

A gyermekek saját szükségeleteiknek megfelelően a napirendbe illesztve egy vagy két alkalommal alszanak a bölcsődében. A nyugodt alvási körülmények megteremtése teszi lehetővé pihenésüket szobai vagy a levegőn való altatáskor egyaránt. A kisgyermek számára fontos, hogy  a számára megnyugtató tárgyi környezet vegye körül, kiemelten az alvásához szükséges, számára megnyugtató játék, cumi legyen jelen.

Étkezés

A bölcsődében H.A.C.C.P. előírásoknak megfelelő főzőkonyha üzemel. A konyhában friss alapanyagokból, éelemezésvezető által tervezett étlap alapján történik az ételek előállítása, főzése. Szakorvosi igazolás alapján, külön speciális étrend szerint biztosítjuk a diétás étrendet igénylő gyermekek ellátását is.

Tevékenységeink

A gyermek csoportok szervezésénél figyelembe vesszük a gyermekek korát, fejlettségét, létszámát. A napirend kialakításánál szempont a csoportok kor szerinti összetétele, egyéni szükséglete.

A gyermekkor legfontosabb tevékenysége a játék. A gyermekek játéktevékenységéhez jó minőségű, változatos, minden korosztály fejlettségi szintjének megfelelő játékokkal rendelkezünk. Egész nap folyamán biztosítjuk a szabad játék lehetőségét, módjukban áll erre különböző funkciósarkokat, játékokat használni. A csoportszobai szabad játék mellett különböző játékkezdeményzésekben vehetnek részt.

Heti foglalkozástervezet

A mindennapi bölcsődei napirend, és szabad játéktevékenység mellett foglalkozás/tevékenység kezdeményezésekben is részt vehetnek a bölcsődés gyermekek. Ezek a foglalkozások általában naponta 10 órakor kezdődnek, időtartamuk a gyermekek korához, fejlettségi szintjéhez, türelmükhöz igazodnak (10-20 perces foglalkozások).

"DALOLKA" ének-zenei nevelés a bölcsődében

Magyar népdalokra,  Kodály Zoltán, Forrai Katalin és Gállné Gróh Ilona zenei munkásságára épülő zenei anyagok megismertetése, élő hang által a népzene csíráinak elültetése.
A zene lelki táplálék, örömforrás, személyiségformáló, önkifejezésre ösztönző.

w

"CSIRI-BIRI TÖRPTORNA"

A zene, mondóka és dal világa nem választható szét kisgyermekkorban. Szorasan összefonódik, nincs meg az egyik a másik nélkül, a mozgásos, játékos torna minden alkalommal ritmusra, mondókákra, dalokra épül. Mozgásformák begyakorlása, bizonytalanságok megerősítése, koordináció stabilizálása.

MESESZÓ, MESEHÁZ

Hagyományos élőszavas mesemondás, bábozás, papírszínház, tárgyjátékok, diavetítés.
A magyar anyanyelv fontossága, a szókincs gyarapítása, a mese tanulsága erőt ad a gyermeknek ahhoz, hogy a világ pozitív tendenciáival azonosuljon. A mesehallgatás másik fontos eleme a belső képkészítés.

"KŐ, PAPÍR, OLLÓ…" vizuális nevelés

Anyagokkal való ismerkedés, mintázás, formázás, gyurmázás, festés, ragasztás, tépés, és még különböző módszerek széles tárháza.
Formálódnak a gyermekek képzetei, gazdagodik fantáziaviláguk, tartalmasabbá válnak fogalmaik, nő az önbizalmuk, fejlődik a finommotorikájuk.

"CSODAVILÁG" mindennapi életünk és környezetünk

Évszakok, időjárás, öltözködés, testünk ismerete, fák, madarak, zöldségek, gyümölcsök, állatok, színek, formák, stb.
Bővülnek a gyerekek ismeretei, szókincsük, fantáziaviláguk, tartalmasabbá válnak fogalmaik. Több érzékszervre ható módszerek segítségével örömélmény és önkifejezésre ösztönző.

Rendezvényeink

Bölcsődénk sajátos arculatának alakításánál fő szempont, hogy a bölcsődei nevelés-gondozás a családi nevelés-gondozás kiegészítője legyen. Munkánk feltétele a jó együttműködés, a maximális bizalom. Ehhez biztosítjuk a napi kapcsolattartást, szülőcsoportos megbeszéléseket, egyéni beszélgetéseket.

Számítunk Önökre a Családi délutánként szervezett napjainkon (pl. őszi zöldségnap, Márton nap, Mikulás várás, farsang, húsvét, anyák napja, gyermeknapi majális, bölcsőde búcsúztató).

A szeptemberi beszoktatási időszakot megelőzően nyílt napot szervezünk, melyre a felvételt nyert gyermekeket és családjukat várjuk ismerkedésre, beszélgetésre.

Minden kedves családot szeretettel várunk!

Elérhetőségek

Telefonszámunk

+36 (30) 397-9438

Címünk

4183 Kaba, Hajdú utca 7.

Intézményvezető

Zsófiné Dede Marianna